Białowieski Park Narodowy

Białowieski-Park-NarodowyBiałowieski Park Narodowy to jeden z kilkunastu parków narodowych usytuowanych w naszym pięknym kraju. Jest on jednym z pierwszych parków narodowych w Europie oraz drugim po Penińskim Parku Narodowym w Polsce. W głównej mierze jest on znany z największej na świecie populacji żubra na wolności. Niezwykle magiczne miejsce, które należałoby odwiedzić.

Park-NarodowyOmawiany park znajduje się w północno-wschodniej części naszej kraju. Dokładnie jest to województwo podlaskie, a jego siedzibą jest Białowieża. Składa się z trzech jednostek administracyjnych, a więc: Obrębu Ochronnego Hwoźna, Obrębu Ochronnego Orłówka oraz Ośrodka Hodowli Żubrów. Za jego początek uznaje się rok 1921, kiedy to na części obecnego parku utworzono „Rezerwat”. W roku 1932 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych „Rezerwat” został przekształcony w Park Narodowy w Białowieży, a od 1947 zaczęto używać nazwy Białowieski Park Narodowy, po jego restytuowaniu Jego powierzchnia to 105,17 km², a symbolem jest dostojny żubr – największy ssak lądowy w Europie. Został on wpisany w 1976 roku na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości przez UNESCO jako rezerwat biosfery (wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze). Park chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, fragment, który jest uznawany za ostatni w Europie las naturalny o charakterze pierwotnym. Mieszkańcami parku są przeróżne zwierzęta i organizmy. Stwierdzono tutaj między innymi ponad 8 tysięcy gatunków bezkręgowców, ponad 110 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Poza tym rosną tutaj mchy, porosty, grzyby, rośliny naczyniowe oraz zarodnikowe. Wszystkie gatunki roślin i zwierząt oraz innych organizmów są skatalogowane i rozpoznane. Ze zwierząt można tutaj prócz żubra, ujrzeć także łosia, jelenia, sarnę, dzika, ale również wilka, lisa, rysia i wiele innych.

żubrZ atrakcji turystycznych będziemy mieli do wyboru prócz wspomnianych już obrębów ochronnych i rezerwatu pokazowego także Muzeum Przyrodniczo-Leśne (otrzymamy tutaj informacje nt. przyrody i historii Puszczy Białowieskiej, a także wielowiekowej działalności człowieka na terenie puszczy), Park Pałacowy, kilka szlaków pieszych („Wilczy Szlak”, „Carska Tropina”, „Tropem Żubra” czy „Do Dębu Jagiełły”), szlaki rowerowe oraz ostoje żubrów (dokładnie dwie – jedna położona jest przy moście na rzece Narewka, druga od razu za wsią Stare Masiewo). Białowieski Park Narodowy co roku odwiedza ponad 140 tysięcy turystów. Największą atrakcją cieszą się Rezerwat Pokazowy Żubrów, ale również muzeum oraz Obszar Ochrony Ścisłej. Dużą część parku można zwiedzać tylko pod opieką przewodnika. Jest to niezwykłe miejsce, idealne dla miłośników przyrody i nie tylko. Od roku 2015 można również zwiedzać Puszczę Białowieską pod stronie naszych wschodnich sąsiadów bez konieczności posiadania wizy – jest ograniczenie do ruchu pieszo-rowerowego. Maksymalny pobyt po białoruskiej stronie granicy wynosi 3 dni.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.