Dobre Miasto – miasto słodkości

Dobre-MiastoDobre Miasto to niewielkie miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Miasto liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców i jest zaliczane do tak zwanej aglomeracji olsztyńskiej. Jest ośrodkiem usługowym i przemysłowym, znanym zwłaszcza z czekoladek i śliwek w czekoladzie spółki „Jutrzenka – Dobre Miasto”. Zakład ten wybudowano w 1965 roku w Dobrym Mieście i od tej pory słodycze tej firmy można kupić na terenie całego kraju, a także za granicą.
miastoNazwa Dobrego Miasta pochodzi najprawdopodobniej od pruskiego słowa gudde czyli krzew, zarośla. Miasto założono na miejscu grodu pruskiego, skąd zapewne zaczerpnięto nazwę. Gród ów leżał między bagnami i rozlewiskami, nad brzegiem rzeki Łyny. Uformowała się tam sztuczna wyspa, która powstała najprawdopodobniej po przekopaniu kanału dla potrzeb obronnych. Przydał się on także młynowi. Prawa miejskie osada otrzymała 26 grudnia 1329 roku z rąk biskupa warmińskiego Hanryka II Wogenap, a w 1336 roku pojawił się łaciński zapis miasta, w którym nazwano je Bona Civitas, czyli Dobre Miasto.
Jako herb miasta wybrano jelenia trzymającego w pysku gałązkę dębu z dwoma żołędziami, stojącego na zielonej trawie. Patronką miasta została święta Katarzyna Aleksandryjska.
Dobre Miasto było siedzibą kapituły kolegiackiej i dóbr biskupów warmińskich. To także ośrodek handlu i rzemiosła. Jako część Prus Królewskich, na mocy ustaleń pokoju toruńskiego w 1446 roku, Dobre Miasto jako część Warmii, znalazło się w obrębie Polski. Wojna ze Szwedami spowodowała, że miasto w wyniku działań wojsk szwedzkich w 1627 roku zostało zniszczone, a cenna biblioteka kapituły warmińskiej została skradziona.
dobre-miasto-cerkiewDobre Miasto do rozbiorów Polski należało do tak zwanych Dominium Warmińskiego, czyli był to autonomiczny obszar podlegający rządom biskupów warmińskich. W wyniku rozbioru Polski, Dobre Miasto dostało się pod zabór pruski. W 1810 roku król Prus zadecydował o likwidacji kolegiaty. W 1830 roku rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego. Zakończono ją cztery lata później. Fundatorem kościoła był Fryderyk Wilhelm III, a budowla była autorstwa Karla Friedricha Schinkela.
Duże zniszczenia wyrządziły działania wojenne w trakcie II wojny światowej. Zwłaszcza wkroczenie Armii Czerwonej było dla miasta destrukcyjne, co z resztą nie było niczym niezwykłym na Warmii i Mazurach.
Po 1945 roku miasto zostało odbudowane i rozbudowane, z w 1960 roku ówczesny Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, przywrócił dobromiejską kapitułę kolegialną.
Będąc w Dobrym Mieście, prócz fabryki czekolady i słodkości, warto jest zobaczyć gotycki kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, wieżę ciśnień z 1906 roku czy klasycystyczny kościół ewangelicki.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.