Jarocin – miasto rocka

jarocin-centrumJarocin jest miastem, które zostało rozsławione przez coroczny Jarocin Festiwal. To święto muzyki rockowej, które swoim magnetyzmem i niesamowitą atmosferą przyciąga gwiazdy z całego świata. W tym roku Festiwal odbywał się w dniach 7-9 lipca. I śmiało można powiedzieć, że Jarocin to miasto rocka.
Jarocin leży w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, i liczy nieco ponad 26 tysięcy mieszkańców. Jak wskazują badania archeologiczne, już w 4500 roku przed naszą erą pojawiały się na tych ziemiach wędrujące grupy zbieracko-łowieckie. Znaleziono także ślady pierwszego osadnictwa, które wskazują na neolit, czyli lata 4500 – 1800 przed naszą erą. Były to społeczeństwa głównie myśliwskie i pasterskie. W kolejnych tysiącleciach pojawiały się na tej ziemi grupy wysoko rozwiniętej kultury łużyckiej, a następnie kultury przeworskiej oraz odznaczające się wpływami kultury rzymskiej.jarocin-uliczka Jak przekonują badacze, wiele wskazuje na to, że już we wczesnym średniowieczu były tu osady o charakterze grodowym. Rok 1257 to pierwsza wzmianka o Jarocinie w zachowanym dokumencie, jednak eksperci nie uznają go za wiarygodny dokument, gdyż padł on ofiarą XIV-wiecznego fałszerza. Najstarsze, uznawane za prawdziwe dokumenty przywołujące miasto Jarocin pochodzą z 1283 roku. Co prawda ten dokument także został sfałszowany, jednak data tegoż „przestępstwa” musiała być niedaleka od rzeczywistości, zatem uznaje się go za wiarygodny. Za datę lokalizacji miasta przyjmuje się więc ostatnią ćwierć XIII wieku.
Kolejne stulecia to rozwój miasta. Jarocin był jednym z ważniejszych ośrodków rzemieślniczo-handlowych Wielkopolski. Wiek XVII przyniósł Jarocinowi zniszczenie, które spowodowane było wojnami ze Szwecją. Rozwój kolei na przełomie XIX i XX wieku znów postawił miasto na nogi i zapewnił szybszy rozwój. W 1919 roku wybuchło powstanie wielkopolskie, którego uczestnicy w Jarocinie przejęli i zablokowali miejsca strategiczne – pocztę i dworzec, co uniemożliwiło transport wojsk niemieckich do miasta. W kolejnym roku wojska polskie wkroczyły do miasta i przejęły je.
jarocinKolejne lata to II wojna światowa, która niewątpliwie odbiła się na wizerunku i mieszkańcach miasta. Powojenna historia Jarocina to już zmiany administracyjne, odbudowa miasta i próba przywrócenia mu dawnego znaczenia. Miasto jednak postawiło na muzykę i od lat siedemdziesiątych organizuje lub współorganizuje różne festiwale muzyczne. W latach 1970-1979 odbywał się tu festiwal pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych, w latach 1980-1982 Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji i w latach 1983-1994 Festiwal Muzyków Rockowych.
Miasto ma do zaoferowania turystom także liczne zabytki. Wystarczy wymienić Kościół Parafialny pw. Św. Marcina z 1610 roku, Ratusz wzniesiony w latach 1799-1804, zespół pałacowo-parkowy Radolińskich czy park krajobrazowy.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.