Katowice – miasto Spodka cz. 2

katowiceXX wiek przyniósł Katowicom rozwój wielu instytucji kulturalnych, w tym między innymi zbudowano Teatr Miejski. Jego architektem był niemiecki Kolończyk, Karol Moritz, a sam Teatr wzniesiono przy Rynku w latach 1906-1907. Niestety, lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia przyniosły nieodwracalne straty dla wyglądu budynku, gdyż zniszczono częściowo dekorację rzeźbiarską fasady teatru. Rok 1906 to także zakończenie budowy dworca kolejowego, który obecnie pełni inną funkcję.
I wojna światowa przyniosła miastu niespodziewanie rozwój przemysłu i stała się przyczyną wzrostu koniunktury szczególnie dla hutnictwa, a działania wojenne nie zniszczyły miasta. Ludność miejscowa czynnie brała udział w trzech powstaniach śląskich (1919-1921) i akcji plebiscytowej, co w rezultacie przyczyniło się do włączenia Katowic do Polski 20 czerwca 1922 roku. Miasto zostało stolicą autonomicznego województwa śląskiego, gdzie swą siedzibę miał Sejm Śląski i Górnośląska Komisja Mieszana.
Okres międzywojenny stał się dla Katowic czasem intensywnego rozwoju. Szybko stały się ważnym centrum gospodarczym w Polsce, a co za tym idzie stolicą najbogatszego polskiego regionu. W latach dwudziestych na terenie miasta znajdowały się 53 banki oraz osiem zagranicznych tramwajeprzedstawicielstw dyplomatycznych. Tu także swe przedstawicielstwa otworzyło kilka międzynarodowych koncernów. Miasto bogaciło się, co przekładało się na rozbudowę i rozwój infrastruktury społecznej. W tym okresie powstały nowe dzielnice miejskie, w tym luksusowe, jak na tamte czasy, osiedla willowe i budynki sakralne.
W 1927 roku oddano do użytku lotnisko, które bardzo usprawniło komunikację ze stolicą kraju. W tym okresie wniesiono także budynek reprezentacyjny Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego. W okolicy stanęły m.in. budynek Urzędów Niezespolonych oraz Muzeum Śląskie.
II wojna światowa również nie wyrządziła większych szkód w infrastrukturze miejskiej. Zniszczeniu uległo jedynie Muzeum Śląskie oraz spalono synagogę przy ulicy A. Mickiewicza. Muzeum nie doczekało się odbudowy. Wieża Spadochronowa w Parku im. Tadeusza Kościuszki i Dom Powstańca przy ulicy Matejki stały się natomiast symbolami odważnej i dramatycznej walki o Katowice przed okupantem niemieckim. Niestety, 8 września 1939 roku Niemcy przyłączyli Górny Śląsk do III Rzeszy mianując Katowice siedzibą prowincji.
Po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku, miasto znów pełniło rolę ośrodka przemysłowego i administracyjnego. W 1953 roku zmieniono nazwę Katowic na Stalinogród, która jednak na szczęście lotniskofunkcjonowała jedynie trzy lata.
Obecnie Katowice to ważny ośrodek naukowy i kulturalny. Siedzibę tu ma m.in. Uniwersytet Śląski. Jednak chyba najważniejszym i najbardziej znanym obiektem w Katowicach jest słynny Spodek, czyli Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”, w której odbywają się liczne imprezy sportowe i kulturalne, jak m.in. koncerty największych światowych sław.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.