Pasym

źródło:Wikipedia

źródło:Wikipedia

 Pasym to niewielkie miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. Geograficznie miejscowość leży na Pojezierzu Olsztyńskim. Miasto jest także siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pasym. Przed reformą Pasym należał do województwa olsztyńskiego. Obecnie miejscowość liczy niecałe 3000 mieszkańców.
Na terenach Pasymia przed wiekami istniała niewielka wieś kościelna o nazwie Heinrichswalde czyli Henrykowo. W 1386 roku miasto otrzymało prawa miejskie na prawie chełmińskim oraz nową nazwę Passenheim. Odpowiedzialny był za to Wielki Mistrz Konrad Zoellner. Wraz z biegiem

źródło:Wikipedia

źródło:Wikipedia

lat oraz napływem ludności, wytworzyła się polsko brzmiąca nazwa miasta Pasym. Oficjalnie miasto nosi nazwę Pasym od 1945 roku.
Na dzisiejszym terenie miasta pierwotnie mieszkał lud Galindów, który po sobie pozostawił szczątki licznych osad i grodów. Jeden z nich, zwany Okrągłą Górą, zlokalizowany był na półwyspie Gajka, który wchodzi w jezioro Kalwa. W latach 992-1225 na terenach tych toczyły się walki i boje między wojskami polskimi a Prusami. Dopiero Krzyżacy w 1283 roku skutecznie podbili ziemie pasymskie. W 1386 Krzyżacy założyli miasto, które nosiło nazwę od komtura elbląskiego Zygfryda von Passenheima. Wojna trzynastoletnia sprawiła, że mieszkańcy oraz władze miasta opowiedzieli się za przynależeniem do Polski, jednak pokój toruński zdecydował o powrocie Pasymia pod rządy Zakonu. W Pasymiu stanął zamek, który wzniesiono po trzynastoletniej wojnie. Później uległ on zniszczeniu w XVII wieku, by ostatecznie zostać rozebranym w XIX wieku, a na jego miejscu stanęła katolicka świątynia. Pasym stał się częścią Związku Pruskiego w 1461 roku. Wciąż jednak sprzeciwiał się przynależności do Zakonu, dlatego w 1459 roku zwabiono oddział krzyżacki w okolice miasta, by oddać miasto w jego władanie. Tymczasem okazało się to być sprytną zasadzką, w której poległ cały krzyżacki oddział, a miasto wróciło pod władanie polskie na 5 lat po kolejnej wojnie Polski z Zakonem.

źródło:Wikipedia

źródło:Wikipedia

W roku 1657 roku w wyniku tatarskiego najazdu, miasto zostało zniszczone. Od XVIII wieku szybko rozwijające się Szczytno zyskiwało na znaczeniu, na czym tracił Pasym. Luty 1807 roku to kilkudniowa wizyta Napoleona w mieście, który prowadził właśnie swoje batalie wojenne. 60-tysięczna armia i sam Napoleon po kilku dniach ruszyli dalej, a w 1868 roku miasto nawiedził dotkliwy pożar, który powtórzył się po wcześniejszym w 1750 roku.
Koło Pasymia wytyczono linię kolejową w 1883 roku, w 1898 wybudowano gazownię, a w 1904 rzeźnię. W 1911 roku pojawiły się wodociągi. Od początku XX wieku miasto rozwijało się jako ośrodek turystyczny. Wojny mocno odcisnęły swoje krwawe piętno na mieście, które w ich wyniku aż do 1997 roku utraciło status miasta.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.