Piotrków Trybunalski

piotrkow-trybunalskiPiotrków Trybunalski to miasto położone na środkowej części Wyżyny Łudzkiej, na pograniczu historycznych dzielnic polskiego państwa. Liczbę mieszkańców szacuje się na około 76 tysięcy, natomiast obszar samego miasta liczy 68 kilometrów kwadratowych. Według legendy nazwa miasta ma pochodzić od Piotra Duninowa, zwanego Włostowicem. Podobno dopuścił się czynu nierycerskiego, za który następnie przyszło mu pokutować. Jako pokutę miał wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół pod wezwaniem świętego Jakoba. To właśnie od Piotra ma pochodzić nazwa miasta, natomiast drugi człon nazwy – Trybunalski – ma być upamiętnieniem funkcjonującego na terenie miasta Trybunały Koronnego, najwyższego sądu w Rzeczypospolitej – który swą siedzibę miał w Piotrkowie przez 214 lat.
Początki Piotrkowa Trybunalskiego nie są znane. Pierwszy zapis w dokumentach pochodzi z roku 1217 i dotyczy zakonu Cystersów w Sulejowie, nieopodal Piotrkowa. Wiek XIII to zaludnianie osady piotrkowskiej, a władcy księstw łęczyckiego i sieradzkiego zwoływali tutaj posiedzenia. Przypuszcza się, że właśnie podczas jednego z takich zjazdów Piotrków otrzymał przywilej lokacyjny i prawa miejskie. piotrkow-synagogaNiestety oryginalne dokumenty lokacyjne zostały zniszczone przez wielki pożar, który zniszczył zabudowę miasta oraz naruszył mury miejskie. W II połowie XIV wieku została zbudowana Fara – najstarszy piotrkowski kościół, który był świadkiem niezwykle ważnych dla państwa polskiego wydarzeń, między innymi tu rozpoczynali swe rządy władcy, którzy wybierani byli na sejmikach elekcyjnych. W 1404 roku Władysław Jagiełło potwierdził nadane przywileje Piotrkowa i nadał miastu prawa magdeburskie. To także miasto, w którym składane były pierwsze hołdy mistrzów Zakonu Krzyżackiego.
Jeśli turysta wybierze się na zwiedzanie miasta, to przede wszystkim zauważy średniowieczny podział urbanistyczny starówki, który zachował się do dziś. Układ ten sięga początkami lokacji średniowiecznej, ale jego zabudowa jest oczywiście późniejsza. Na starówce można zobaczyć aż ponad 140 starych kamienic o ciekawej architekturze. piotrkow-uliczkaW 1835 roku pożar strawił sporą część kamienic, które zostały odbudowane w stylu klasycystycznym. We wnętrzach niektórych budowli zachowały się sklepienia kolebkowe, sklepione piwnice czy sienie i belkowane stropy.
Warte zobaczenia są także zabudowy sakralne, w tym Wielka Synagoga (1791-1793), w której obecnie znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna, Mała Synagoga, Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych (XIX wiek) czy Kościół Farny pw. Św. Jakuba (XIII wiek), Kościół Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii (XIV wiek), we wnętrzu którego odnaleźć można zabytkowe obrazy. W Piotrkowie można także podziwiać Pałac Jaxa Bykowskiego, który powstał w XV wieku, a w 1604 roku został przebudowany na pałac renesansowy oraz zamek królewski zbudowany w latach 1512-1519 na polecenie Zygmunta I Starego.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.