Tychy

tychy-scianaTychy to miasto powiatowe, położone w województwie śląskim, choć historycznie miasto przynależy do Górnego Śląska. Liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Położenie Tychów jest dość korzystne z punktu widzenia gospodarki- miasto leży bowiem w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto dodatkowo leży w dorzeczu Wisły, a dokładniej w zlewni Wisła Mała.
Nie ma jednej i prawie pewnej tezy odnośnie pochodzenia nazwy miasta. Jedni badacze uważają, że pochodzi ona od słowa cisza, inni, że od słowa tyczka lub tyka, a jeszcze inni, że od niemieckiego teich czyli staw, co akurat wydaje się być najmniej prawdopodobne. tychy-browarBadacze wskazują, że nazwa miasta może pochodzić od słowa cisza, ponieważ tichi, to po staropolsku cichy, a przynajmniej w takim kontekście została użyta nazwa miejscowości w dokumencie z 1467 roku. Wzmianka ta jest najstarszą zachowaną informacją o Tychach. W późniejszych wiekach pojawiała się już nazwa Tysse i Tychy. Co ciekawe, w polskiej deklinacji, w dopełniaczu, funkcjonują dwie formy „do Tychów” i „do Tych”. Pierwszą formę najczęściej spotyka się wśród ludności Górnego Śląska oraz w słowniku języka polskiego, natmiast ta druga forma wykorzystywana jest przez mieszkańców pozostałych regionów.
Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1467 roku, to ślady pobytu człowieka w okolicach dzisiejszych Tychów datowane są na starszą epokę kamienia, czyli ok 310 000 do 40 000 lat temu. Cmentarz na terenie Cielmic, dzielnicy Tychów, jest dowodem na osadnictwo średniowieczne. Pierwszy drewniany kościół w Tychach datowany jest na rok ok 1500, natomiast wzmianki o nim pojawiają się w dokumentach z 1529 roku. Obecnie jest to kościół św. Marii Magdaleny. Tychy słyną między innymi z browaru, który datuje się na rok 1629, jako Browar Książęcy w Tychach. Na tych ziemiach funkcjonowała już w XVIII wieku Huta Paprocka, która wraz z browarem przechodziła w kolejne ręce władców tych ziem.
tychyKolej żelazna dotarła do miasta w 1868 roku i połączyła Tychy z Czechowicami-Dziedzicami oraz z Murckami i Szopienicami. W 1887 roku w Tychach-Czułowie ruszyła fabryka celulozy, a dziesięć lat później powstał drugi browar, nazwany Browarem Obywatelskim.
Pierwsza wojna światowa nie przyniosła rozstrzygnięcia kwestii narodowej przynależności Tychów. Wymusili to sami mieszkańcy wybuchami kolejnych powstań, w których czynny udział brali mieszkańcy miasta. W 1922 roku, w wyniku III powstania śląskiego oraz plebiscytu, Tychy stały się częścią Państwa Polskiego. II wojna światowa zebrała krwawe żniwo wśród mieszkańców Śląska. W Tychach umieszczono jeden z sieci obozów koncentracyjnych, który przeznaczono dla polskich mieszkańców Śląska. W 1945 roku do Tychów wkroczyła Armia Czerwona.
Tychy są miastem od 1951 roku, kiedy to Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie nadanie gminie Tychy ustroju miejskiego. W granicach nowego miasta znalazły się Paprocany i Wilkowyje. Część zwaną Nowymi Tychami zaprojektowano jako sypialnię dla pracowników GOP.

Mów! Chcemy wiedzieć, co myślisz.